Dotacje unijne na proces wejścia na Newconnect
Dotacje PROW
Strona główna

NewConnect - sposób finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw

NewConnect (NC) to platforma giełdowa dla młodych, dynamicznych spółek, które są zainteresowane debiutem giełdowym, jednak nie spełniają wyśrubowanych kryteriów wejścia na podstawowy rynek Giełdy Papierów Wartościowych. O tym, jak bardzo polski rynek kapitałowy potrzebował takiego parkietu, najlepiej świadczy fakt, że w trzy lata po debiucie jest na nim notowanych aż 131 spółek. Tworząc NewConnect, GPW korzystała z dobrych praktyk giełdy brytyjskiej (rynek AIM) i skandynawskiej (First North). 

NewConnect nazywany jest też Alternatywnym Systemem Obrotu lub rynkiem nieregulowanym. O ile spółki notowane na rynku regulowanym muszą przestrzegać restrykcyjnych przepisów prawa unijnego i krajowego, o tyle zasady obowiązujące na NewConnect ustala jedynie Giełda Papierów Wartościowych. Nie oznacza to oczywiście, że NC jest pozbawiony jakiejkolwiek kontroli – przejrzystości transakcji przygląda się Komisja Nadzoru Finansowego. 

Największą zaletą NC jest prostota i niskie koszty debiutu. Spółka nie musi przygotowywać prospektu emisyjnego (w przypadku tak zwanej „oferty prywatnej”), nie ma też obowiązku przedstawiania raportów kwartalnych, zaś raporty półroczne nie muszą być audytowane.

Z punktu widzenia inwestora, rynek NewConnect można uznać za bardzo ryzykowny. Czasem spotyka się tu ponadprzeciętnie wysokie zyski, ale częste są też wysokie straty. W tabeli kursów możemy znaleźć spółki, których kurs w ciągu dnia spada o 20 proc., jak i te, które w ciągu kilku godzin zwiększają wartość swoich akcji o kilkanaście procent.

„To jest rynek podwyższonego ryzyka, gdzie prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z drastycznymi wahaniami cen” – mówił w radiu PiN Ludwik Sobolewski, prezes GPW, dzień przed debiutem rynku. Rzeczywistość potwierdziła te słowa.

Dużym wahaniom kursu sprzyja stosunkowo niewielka płynność rynku. Dzienne obroty wielu spółek nie przekraczają 1 tys. zł, a tylko nieliczne osiągają obroty powyżej 0,5 mln zł.  Dla porównania, dzienne obroty największych giełdowych spółek, takich jak PZU czy PKO BP, często przekraczają 300 mln zł.  Mała skala obrotów na NewConnect oznacza, że nie zawsze będziemy mogli kupić lub sprzedać oczekiwaną liczbę akcji.

Dla kogo?

Idealna spółka, debiutująca na NewConnect, ma, według przedstawicieli GPW, kilka charakterystycznych cech:

  • reprezentuje jeden z nowoczesnych sektorów gospodarki: IT, internet, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, eko-energia, usługi,
  • posiada wysoką dynamikę wzrostu,
  • działa nie dłużej niż 4 lata,
  • ma przewidywaną kapitalizację w wysokości ok. 20 mln zł,
  • poszukuje kapitału od kilkuset tysięcy zł do kilkunastu milionów zł.
Źródło: www.pi.gov.pl

 

generator-analiz.pl - aplikacja online wspierająca proces tworzenia analiz finansowych

Program skutecznie wspiera proces budowania zaawansowanych prognoz finansowych dla działalności przedsiębiorstwa. Analizy tego typu są potrzebne na każdym etapie rozwoju firmy. Stanowią zasadniczy element biznes planów wymaganych przez instytucje udzielające finansowania (banki, inwestorzy, instytucje udzielające wsparcia ze środków UE). Firma często potrzebuje sporządzać prognozy wyników na najbliższe lata także na własne potrzeby (budżetowanie i kontrola przychodów oraz kosztów, planowanie inwestycji rozwojowych oraz w innych celach związanych z rachunkowością zarządczą). Aplikacja pozwala na sporządzenie projekcji w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Opiera się przy tym na danych historycznych oraz wielu dodatkowych parametrach określonych przez użytkownika (wzrosty wolumenów i cen sprzedaży, poziom zatrudniania i płac, szybkość rotacji należności, zapasów i zobowiązań, salda kredytów i ich oprocentowanie, nabycie środków trwałych i ich amortyzacja, itp.). 
Strona główna
Dotacje PROW